Fallskydd tak

Ett fallskydd för tak används för att fånga upp en person som faller från ett tak och används av takläggare världen över. Det är en effektiv form av skyddsutrustning som skyddar yrkesmän och privatpersoner som arbetar på höga höjder. Eftersom takläggare arbetar året runt förekommer det en del arbete på hala tak vilket gör fallskyddet otroligt användbart.

När behövs ett fallskydd för tak?

Ett fallskydd krävs vid arbete på en höjd över 2 meter. Många tenderar att underskatta skaderisken vid arbete på höga höjder och struntar i fallskyddet, vilket i värsta fall kan leda till allvarlig skada. Det finns olika nivåer av fallskydd som är lämpliga att använda vid arbete på olika höjder. Därför är det viktigt att kontrollera vilket fallskydd som är lämpligt att använda sig av innan man ger sig upp på taket.

Olika slags fallskydd

Ett personligt fallskydd kan innehålla olika delar, vanligen en kopplingslina, en sele och en förankringspunkt. Dessa produkter blir tillsammans ett fallskyddsystem som skyddar mot fall från höga höjder. Det finns många produkter att använda sig av och kombinera för att uppnå olika typer av skydd. Ett kollektivt fallskydd är i motsvarande ett större fallskydd som kan skydda flera personer samtidigt. Det består av ett nät eller räcken som bildar ett fallskydd för personer som vistas på taket. Det finns även fasta fallskyddssystem som används på större byggplatser. Det är vajar eller skenor som fästs på bland annat fasader och tak. Dessa vajrar eller skenor går det direkt att koppla till sin kopplingslina och sele till för att uppnå samma skydd som för ett personligt fallskydd. För arbetsplatser där många arbetare vistas på taket samtidigt och under en längre tid är ett fast fallskyddssystem oerhört effektivt. Det möjliggör för att arbeta både flexibelt och säkert på höga höjder samt för arbetare att bytas av snabbt och effektivt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *